fbpx

Privacy Policy

Liefdevolle Geboorte neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Liefdevolle Geboorte heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Liefdevolle Geboorte bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door Liefdevolle Geboorte

Liefdevolle Geboorte kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk dan wel via een bedrijf) diensten [en/of producten] van Liefdevolle Geboorte bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Liefdevolle Geboorte kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

o Contactgegevens: Liefdevolle Geboorte gebruikt jouw naam, contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening [en de levering van bestelde en/of gehuurde producten]. Indien je je aanmeld voor de Gratis Online Academie voegt Liefdevolle Geboorte je contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Liefdevolle Geboorte. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen informatie over diensten en/of producten van Liefdevolle Geboorte en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
o Bezoekersgegevens: op de website van Liefdevolle Geboorte(hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens[waaronder jouw IP-adres] bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.
o Betaalgegevens: Liefdevolle Geboorte gebruikt jouw betaalgegevens, je bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

Delen met derden

Liefdevolle Geboorte kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

o Dienstverleners: Liefdevolle Geboorte deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Liefdevolle Geboorte correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Liefdevolle Geboorte een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Liefdevolle Geboorte blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Tenslotte verstrekt Liefdevolle Geboorte jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
o Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Liefdevolle Geboorte de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet-en regelgeving.

Cookies

Liefdevolle Geboorte maakt bij het aanbieden van dienstenen producten op de Websitegebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt. Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

o Liefdevolle Geboorte maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website.
o Liefdevolle Geboorte maakt tevens gebruik van functionele cookies die het bestellen van diensten en/of producten vereenvoudigen (zoals het bewaren van de inhoud van jouw winkelwagen).
o Met jouw toestemming plaatst Liefdevolle Geboorte tracking cookies op jouw apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra je een website uit het netwerk van Liefdevolle Geboorte bezoekt. Hierdoor kan Liefdevolle Geboorte te weten komen dat je naast de Website ook op de betreffende andere website(s) uit het netwerk van Liefdevolle Geboorte bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.
o Liefdevolle Geboorte maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt Liefdevolle Geboorte inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Liefdevolle Geboorte de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt [met inbegrip van het IP-adres]overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Liefdevolle Geboorte heeft hier geen invloed op. Liefdevolle Geboorte heeft Google geen toestemming gegeven om de via Liefdevolle Geboorte verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.
o Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals Facebook en Instagram. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken.

Links naar andere websites
Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Liefdevolle Geboorte draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Liefdevolle Geboorte bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Liefdevolle Geboorte jouw persoonsgegevens verwerkt om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één jaar dan wel één 1 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Liefdevolle Geboorte jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@liefdevollegeboorte.nl. Liefdevolle Geboorte zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

X

Wachtwoord vergeten?

Word lid

Chat openen