fbpx

Privacy Policy

voor bezoekers en klanten van Liefdevollegeboorte.nl

 

Inleiding
Op deze pagina, lees je de privacy policy van Liefdevolle Geboorte. Liefdevolle Geboorte is een eenmanszaak en Liefdevollegeboorte.nl is de website waarmee zij, naast enkele sociale media sites, naar buiten treedt. Voor de leesbaarheid van dit document zal ik hierna schrijven in de ‘ik’-vorm. In deze privacy policy licht ik toe welke persoonsgegevens er worden verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt. Ik raad je aan deze privacy policy zorgvuldig te lezen.

 

Algemeen
Deze privacy policy geldt wanneer je mijn website bezoekt en wanneer je een beroep doet op mijn producten en diensten. Dat betekent onder andere dat persoonsgegevens rechtmatig verwerkt worden en deze gegevens goed beveiligd worden. Ik respecteer de privacy van alle bezoekers van mijn website en van mijn (potentiële) relaties en (potentiële) klanten. Ik ga dan ook zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om gegaan. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met derden. Alle gegevens die je met mij deelt via de website wordt via een beveiligde verbinding (SSL) aan mij verstuurd. Ik hou me aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Nederland stelt.

Omdat ik privacy hoog in het vaandel heb staan beloof ik je dit:
– ik bescherm je persoonlijke gegevens alsof het om mijn eigen gegevens gaat
– ik gebruik je persoonlijke gegevens alleen voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden.
– ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking
Ik verwerk je persoonsgegevens omdat ik ze nodig heb voor:
– het aangaan en uitvoeren van jouw overeenkomst met mij, zodat ik weet op welke diensten jij recht hebt;
– het opnemen van contact, bijvoorbeeld om je te helpen bij een probleem waar je tegenaan loopt;
– het behandelen van je klacht, voor een lange en gelukkige relatie
– het beveiligen van mijn diensten en het voorkomen van misbruik van mijn site en/of jouw gegevens, zodat bijvoorbeeld niet iemand anders zich als jou voordoet;

Ik zal je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan degene die hierboven besproken zijn, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of ik daartoe wettelijk verplicht ben (of word).

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Ik verzamel het liefst zo min mogelijk gegevens van je. Toch is dat soms nodig, om bijvoorbeeld je bestelling te leveren, bij een aanmelding voor een cursus of individuele coaching of de aanvraag voor een birth ball of bevalbad. Daarom verzamel ik je gegevens zorgvuldig en zorgt ervoor dat je privacy gewaarborgd blijft. Om jouw overeenkomst die je met mij aangaat uit te voeren, heb ik de volgende persoonsgegevens van je nodig.

Voor- en achternaam en adresgegevens van jou (en in sommige gevallen je geboortepartner)
Je naam wordt opgeslagen omdat ik je graag persoonlijk aanspreek. En als je je opgeeft voor een cursus waarbij je iemand mee neemt ook je geboortepartner). En ik heb je naam, je adres en woonplaats onder meer nodig voor het opstellen van facturen.

E-mailadres
Ik bewaar je e-mailadres zodat het mogelijk is om je belangrijke berichten over je bestelling en/of aanmelding toe te sturen. Je e-mailadres kan ik ook gebruiken om je via nieuwsbrieven up-to-date te houden over nieuwe ontwikkelingen en/of acties als je hebt aangegeven dit te willen. Uiteraard heb je de optie om je hiervoor uit te schrijven.

Telefoonnummer
Je telefoonnummer gebruik ik om contact met je op te nemen in een noodgeval.

Uitgerekende datum
Bij het aanmelden van een cursus vraag ik naar je uitgerekende datum of zo de overeenkomst goed te kunnen uitvoeren.

 

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door aanmelding op mijn website, telefonisch en/of in correspondentie.
Voor een goede uitvoering van de overeenkomst vind er voorafgaand aan de (herhalings)cursus HypnoBirthing een korte telefonische of schriftelijke intake plaats waarin ik je een aantal gerichte persoonlijke vragen stel. Deze achtergrondinformatie is van mij van belang omdat ik een hoge kwaliteit nastreef en ik zo mijn lesmethode en diensten kan afstemmen op jouw persoonlijke situatie. En dat bepaalt (mede) een succesvolle uitkomst van de cursus. De informatie die je verstrekt is (zeer) persoonlijk en wordt fysiek 1 jaar bewaard en vervolgens vernietigd. Omdat het om zeer persoonlijke gegevens gaat zorg ik ervoor dat deze informatie niet te herleiden is op de persoon.

 

Bewaartermijnen
Jouw gegevens worden verzameld en opgeslagen voor meerdere doeleinden. Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hieronder kun je meer lezen over de verschillende bewaartermijnen.

Via formuleren op onze website verzamel ik persoonsgegevens. Deze gegevens gebruik ik alleen om contact met je te leggen of om de opgevraagde informatie toe te sturen. Ik bewaar deze persoonsgegevens zolang deze nodig zijn voor het uitvoeren van de actie. Op mijn website staan de volgende formulieren:

           
Doel Beheerd door Betrokkenen Persoons-gegevens Bewaartermijn Betrokken systemen (tool/partners/verwerkers)
Informeren over evenementen/(win)acties* Liefdevolle Geboorte Websitebezoekers, (potentiële) klanten

 

E-mailadres en voornaam Onbepaald (bij 4 x niet openen/lezen mailing automatische verwijdering) Online (website)

Mailchimp**

Aanvraagformulieren Birth Ball/ bevalbad, aanmeldformulier individuele sessie, aanvraagformulier cursus Wonder-Baarlijk Liefdevolle Geboorte (Potentiële) klanten NAW-gegevens, tel.nr, e-mailadres, uitgerekende datum Indien er geen overeenkomst voortvloeit worden gegevens direct verwijderd, anders bewaard zolang je klant bent tot 3 jaar na laatste oplevering en   facturen 7 jr (wettelijke verplichting) Online

Email-verkeer

Bestelformulier HypnoBirthingscripts en bestelformulier Bevallen & Opstaan Liefdevolle Geboorte (Potentiële) klanten NAW-gegevens, tel.nr, e-mailadres Persoonlijke gegevens worden bewaard zolang je klant bent tot 3 jaar na laatste oplevering en facturen 7 jr (wettelijke verplichting) Online

Email-verkeer

Aanmeldformulier HypnoBirthingcursus (groep/prive/herhaling) Liefdevolle Geboorte (Potentiële) klanten Naam van zwangere en haar geboortepartner, adres, tel.nr, e-mailadres, uitgerekende datum Persoonlijke gegevens worden bewaard zolang je klant bent tot 3 jaar na laatste oplevering en facturen 7 jr (wettelijke verplichting) Online,

Email-verkeer

* Voornaam en e-mail adres gebruik ik voor het verzenden van commerciële mailings, nieuwsbrieven, versturen van aangevraagde gratis downloads, versturen van gratis online cursus/workshop/training/ uitnodiging en/of replay van het webinar en retargeting. Dit wordt enkel gedaan met de gegevens die verkregen zijn door het downloaden van gratis documenten, aanvragen van gratis workshops/trainingen/cursussen/webinars of omdat je hebt aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden op mijn homepage. Dit gebeurt niet met gegevens die via mijn contactformulieren zijn binnengekomen.

**Liefdevolle Geboorte kiest er soms voor om voor haar nieuwsbrieven/mailings gebruik te maken van Mailchimp  Als je deze wilt ontvangen vraag ik je vooraf expliciet toestemming om je gegevens te delen met Mailchimp voordat ze gedeeld worden. Mocht je geen toestemming verlenen dan kun je helaas geen nieuwsbrieven/mailings ontvangen. Liefdevolle Geboorte werkt op basis van een (verwerkers)overeenkomst met Mailchimp, een partij die persoonsgegevens verwerkt buiten de Europese Unie. Emailadressen worden verwerkt in de Verenigde Staten. Doorgifte van je persoonsgegevens vindt plaats op basis van een modelcontract voor doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie dat is goedgekeurd door de Europese Commissie.

 

Beveiliging
Ik neem meerdere beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorg ik ervoor dat alleen ik  toegang heb tot je gegevens, dat de toegang tot je gegevens afgeschermd is middels wachtwoorden en dat mijn beveiligingsmaatregelen (waaronder anti-virus-software) regelmatig gecontroleerd en geupdate worden. Daarnaast maak ik gebruik van een SSL-certificaat voor een veilige overdracht van je gegevens en je communicatie met ons.

 

Delen met derden
Liefdevolle Geboorte deelt tot dusverre geen persoonsgegevens voor administratie, klantenservice en/of technische support omdat ik dit in eigen beheer heb. Mocht ik in de toekomst deze diensten uitbesteden dan sluit ik met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hiermee zorg ik voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Wanneer er niet op tijd een factuur betaald wordt, zal ik enkele waarschuwingen naar je sturen. Wordt er daarna nog steeds niets ondernomen, dan schort ik mijn dienstverlening op en zal een incassobureau ingeschakeld worden aan wie enkele relevante persoonsgegevens zullen worden verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst die ik op dat moment aan ga met het incassobureau.

Ik deel jouw persoonlijke gegevens verder alleen om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld een politieverordening.

 

Cookies

Liefdevollegeboorte.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein (tekst)bestand dat een website op de harde schijf van je computer zet, op het moment dat je een website bezoekt. De cookie laat toe dat je browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Een cookie verzamelt echter geen persoonsgegevens die gelinkt zijn aan jouw identiteit, maar onthoudt enkel jouw voorkeuren en interesses op basis van jouw surfgedrag.

Cookies worden vooral geplaatst om de gebruikerservaring van deze website te verbeteren.
Dit zijn de verschillende soorten cookies die worden geplaatst:

– Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor het correct functioneren van (delen van) mijn website. Bijvoorbeeld cookies van Vimeo  en   YouTube zorgen dat je de video’s op mijn website kan bekijken.
– Analytische cookies: deze cookies zijn nodig om het surfgedrag van bezoekers van deze website te monitoren. Ik maak bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics websitestatistieken. Meer informatie kun je hieronder vinden
– Marketingcookies: deze cookies worden gebruikt om klikgedrag te monitoren die verwerkt worden door de Facebookpixel waardoor ik mijn advertentiecampagnes op Facebook en mijn nieuwsbrieven beter kan aansluiten op gedrag en interesse van websitebezoekers en mijn emaillijst.

Wanneer je geen cookies wilt accepteren, dan kan je dit instellen in jouw browser.

Voordat er cookies geplaatst worden op jouw computer, zal er altijd eerst toestemming gevraagd en verkregen moeten worden. Daarom zie je bij het eerste bezoek aan liefdevollegeboorte.nl een cookiemelding. Je kan hierbij aangeven of je akkoord gaat met het gebruik van cookies.

Google Analytics
Als je LiefdevolleGeboorte.nl bezoekt wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik wil graag weten hoe mijn bezoekers mijn website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks mijn website bezoeken, zodat ik het gebruik van mijn website kan optimaliseren. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Ik kan je daarom niet persoonlijk herleiden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.

Facebook-pixel
Daarnaast maak ik gebruik van de Facebook-pixel omdat je verplicht bent bij bepaalde advertenties op Facebook deze pixel in te stellen.

Jouw e-mailadres, voornaam, telefoonnummer en gedrag op onze website kan met Facebook gedeeld worden voor het aanmaken van een aangepaste doelgroep voor Facebook-adverteren. E-mailadressen worden aangeleverd en geanonimiseerd voor het aanmaken van doelgroepen die we met onze Facebook-advertenties willen benaderen. We ontvangen hierover vervolgens rapportages met geanonimiseerde gegevens.

Wanneer je niet wenst dat via dit platform advertenties worden getoond, dan kun je dat bij ons aangeven via info@liefdevollegeboorte.nl. Ook kun je hiervoor bij Facebook afmelden. Hoe je dit doet, kun je lezen via deze link.

Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds advertenties van liefdevollegeboorte.nl te zien krijgt. In deze gevallen val je in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

 

Websites van derden
Mijn privacy policy is niet van toepassing op websites van anderen waar ik naartoe link vanuit onder andere mijn blogartikelen. Beland je op een website van een ander bedrijf, vergeet dan niet om goed hun privacy- en cookieverklaring door te lezen voordat je jouw persoonsgegevens deelt.

 

Jouw privacyrechten
Als gebruiker van mijn website en diensten heb jij enkele handige privacyrechten tot je beschikking. Zo kan je me vragen om inzage in of correctie, verplaatsing of verwijdering van je persoonsgegevens. Daarnaast is het mogelijk om te vragen verdere verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk stil te zetten of zelfs hiertegen bezwaar te maken.

Wil je deze rechten inzetten of er meer over weten, neem dan contact via info@liefdevollegeboorte.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer binnen twee weken op jouw verzoek. Mocht ik deze termijn niet halen, dan laat ik je dat zo snel mogelijk weten.

Het is ook mogelijk om contact met ons op te nemen wanneer je niet een van je privacyrechten wil uitoefenen, maar een klacht wil indienen over iets waar je niet tevreden over bent. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens aan te kloppen en deze is verplicht je klacht in behandeling te nemen.

 

Datalek
In geval van een datalek meldt Liefdevolle Geboorte dit binnen 72 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens en zullen alle betrokkenen geïnformeerd worden dat er een datalek heeft plaatsgevonden middels een e-mail.

 

Wijzigingen Privacy Statement
Liefdevolle Geboorte behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

 

Contactgegevens
Mocht je na het lezen van mijn privacy policy nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met me op via onderstaande contactgegevens.

Bedrijfsnaam: Liefdevolle Geboorte
Adres: Zijlroede 55
8939 AJ Leeuwarden
E-mailadres: info@liefdevollegeboorte.nl
Socialemediakanalen: Facebook en Instagram
KvK-nummer: 61132276

 

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com