fbpx

Geboorte- en Verbindingsplan

33,00

Categorie:

Beschrijving

mini zwangerschapscursus

Het aloude geboorteplan in een nieuw en bewust jasje

Wist je dat het geboorteplan ooit in het leven geroepen is om vrouwen meer zelf de touwtjes in handen te laten nemen over hun zwangerschap en bevalling zodat ze beter op de geboorte-ervaring zouden terugkijken? Vrouwen waren namelijk de regie kwijt. Het idee destijds van een geboorteplan is aangeslagen én heeft z’n vruchten afgeworpen. Uit onderzoek is gebleken dat zorgverleners ouders die een geboorteplan maken inderdaad meer betrekken bij de geboorte en beter informeren over opties en mogelijkheden als het anders loopt dan verwacht. Daardoor kijken ze achteraf meer tevreden op de geboorte terug.

 

Anno 2022 is het tijd om het aloude geboorteplan in een nieuw jasje te stoppen. Want we mogen meer kiezen en tegelijkertijd moeten we ook meer kiezen. Deze maatschappelijke trend is al langer gaande, maar zie je ook zeker terug in de geboortezorg. Het maken van keuzes is voor veel outyoeders een complexe en tijdrovende activiteit waarbij meer begeleiding dan voorheen nodig is om keuzestress te voorkomen. Daarnaast zoeken meer en meer jonge mensen naar mogelijkheden om hun leven, inclusief het ouderschap, bewust, inclusief, duurzaam en verantwoord vorm te geven. Ze kiezen bewuster voor het ouderschap en wat ze hun kinderen willen meegeven in het leven. En dan is er ook nog de medicalisering in de geboortezorg, die maakt dat ouders die juist een natuurlijke benadering van zwangerschap en geboorte wensen duidelijker en vaker dan voorheen hun wensen kenbaar moeten maken.

 

Het geboorte- en verbindingsplan komt tegemoet aan al deze punten. In het geboorte- en verbindingsplan leg je als ouders al je keuzes vast voor een veilige en gezonde ontwikkeling enerzijds en voor een bewuste, rustige start van het leven van je kindje voor een sterke ouder-kind relatie anderzijds. Je noteert in jullie plan al jullie gedachten als ouders over hechtings-bevorderende zaken rondom de geboorte en de eerste uren, weken en misschien wel maanden daarna. Om het overzichtelijk te houden maak je 2 versies; een geboorteplan en een verbindingsplan. Het geboorteplan hou je beknopt omdat een zorgverlener deze tijdens de bevalling snel moet kunnen doorlezen. Dit plan richt zich op de geboorte en de eerste 2 uur daarna. In het verbindingsplan mag je uitweiden; hierin neem je je intenties en wensen op ten aanzien van alles wat jullie belangrijk vinden voor een goede start en ouder-kind relatie vanaf een paar uur na de geboorte. 

 

mini zwangerschapscursus

Een zachte bedding maken voor je baby waarin veiligheid, liefde en vertrouwen gaan leiden tot een goede hechting en sterke band.
Met het geboorte- en verbindingsplan zorg je er niet alleen bewust voor dat alle bouwstenen voor een gezonde ontwikkeling 
en sterke ouder-kind relatie aanwezig zijn, maar ook dat je kindje heerlijk rustig kan landen in jullie gezin.

 

mini zwangerschapscursus

Geboorteplan mist Verbindingsplan

Bijzondere levensgebeurtenis
Schrijf gemakkelijk en snel jouw bewuste geboorte- en verbindingsplan met de cursus van Liefdevolle GeboorteOuders worden is in de eerste plaats een levensgebeurtenis, niet een medische gebeurtenis. Zwanger zijn, bevallen en ouders worden zijn life-events die veel losmaken aan gevoelens. Niet zelden is er naast blijde verwachting en geluk, ook twijfel, onzekerheid en angst die gevoeld mogen worden en ons iets te vertellen hebben. Voor dit aspect is helaas maar weinig echte aandacht en tijd in de geboortezorg. De efficiency-slag en de medicaliseringgaan ten koste van het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen de moeder en haar zorgverlener. In plaats van dat de ouders centraal staan en de protocollen dienend zijn is het vaak andersom. Met als gevolg dat de zorg die je als (aanstaande) ouders ontvangt leeg aanvoelt en geen ware behoefte vervult. 

Steeds meer ouders realiseren zich dat de manier waarop ze hun kindje verwachten en ontvangen veel uitmaakt. Ze willen goed voorbereid zijn op de geboorte en het ouderschap om hun kindje een rustige start te geven van waaruit het zich mag ontwikkelen. Het besef groeit dat de eerste 1000 dagen van je leven het fundament gelegd wordt voor de rest van je leven en dat je als ouders daar een positieve bijdrage aan kunt leveren. 

What babies want
Schrijf gemakkelijk en snel jouw bewuste geboorte- en verbindingsplan met de cursus van Liefdevolle GeboorteHoewel we niet precies kunnen weten hoe het is voor een baby om geboren te worden, kunnen we ons er door alle prenatale onderzoeken en echobeelden wel een voorstelling van maken. Tijdens de weeën ervaart je baby veel druk en tijdens de uitdrijvingsfase wordt je baby door een nauwe tunnel geperst of (bij een keizersnede) plotseling uit de buik getrokken. Dan is er ineens fel licht, harde onbekende stemmen, kou, een ruimte die eindeloos groot lijkt en gewrijf over je lichaam; voor het zenuwstelsel en de zintuigen van een pasgeboren baby niet te bevatten. Maar niet alleen de overgang van buik naar buitenwereld is voor een baby enorm. Ook het leven vandaag de dag is een grote uitdaging voor je baby. De tijd dat we als vanzelfsprekend de meeste tijd met elkaar aten, werkten en sliepen als gezin/familie is niet meer. Daardoor worden ook de behoeftes van je baby niet meer vanzelfsprekend vervuld. De behoeften van je baby’s aan affectie, warmte, koestering en liefde is nog hetzelfde als van baby’s in de oertijd. De natuur van de baby is niet veranderd, de cultuur waarin hij opgroeit wel. De wereld van vandaag is snel, digitaal en staat bol van de prikkels. Wie zijn of haar kindje in de huidige maatschappij een rustige start wil geven zal hier bewust bij moeten stilstaan.

Hechting is hot (en terecht!)Schrijf gemakkelijk en snel jouw bewuste geboorte- en verbindingsplan met de cursus van Liefdevolle Geboorte
Om zich veilig te kunnen hechten, moet een baby kunnen rekenen op een hechtingsfiguur (bijna altijd de ouder(s)) die hij kan vertrouwen, die er voor hem of haar is wanneer de baby iets nodig heeft en die zijn of haar best doet om te voorzien in de behoefte van de baby. Verbinding met zijn ouders is voor een pasgeboren baby dus heel belangrijk. Want om zijn eigen emotionele systeem te reguleren is een baby afhankelijk van zijn ouders. Door je als ouder(s) emotioneel op je baby af te stemmen, leert je baby zichzelf te kalmeren bij stress. Als een baby niet kan afstemmen op een ouderfiguur – bijvoorbeeld omdat de ouder emotioneel onbereikbaar/ onbeschikbaar is vanwege een onverwerkt trauma – dan kan dat leiden tot moeilijkheden in de emotionele ontwikkeling van de baby en/of in de hechtingsrelatie. Het hoofd en systeem van deze moeder zit vol met onverwerkte ervaringen en emoties wat contact maken met haar baby lastiger maakt. Dat verklaart waarom vrouwen die positief terug kijken op hun bevalling vaak een sterkere band met hun baby ervaren. Zij staan met zichzelf in verbinding en kunnen vanuit hun gevoel gemakkelijker verbinding maken met hun baby.

Ouderschap in de 21e eeuw
Het ouderschap in de eenentwintigste eeuw is niet altijd gemakkelijk. In de meeste gezinnen werken beide ouders en zorgen zij voor zowel het inkomen, het huishouden als voor de kinderen, wat een grote druk legt op ouders. Tegelijkertijd vraagt deze tijd veel sterker van ons dan van onze ouders destijds dat we onze kinderen tegemoet treden en groot brengen op onze eigen unieke manier. Dat kan als je dat wilt al beginnen vanaf het moment dat je zwanger bent door samen met je partner de eerste stapjes te zetten op weg om te ontdekken wie je kind is en welke opvoeding er het beste bij past is.

Eigenlijk is ‘opvoeden’ als in toestaan en verbieden geen passend woord meer voor de taak waarvoor we als ouders tegenwoordig staan. Ouders nemen steeds meer een coachende rol aan. Ze werken samen met hun kind om het beste erin naar voren te halen en inspireren hun kind om zijn unieke talenten te ontwikkelen. Dat vraagt van ouders dat ze echte aandacht voor en oprechte verbinding met hun kinderen hebben. En dat ouders niet alleen hun hart en ziel erin leggen, maar ook dat ze zelf een mate van bewustzijn ontwikkelen.

 
geboorteplan voorbeeld
 

 

 

Wat leer je in deze cursus Geboorte- en Verbindingsplan maken?LES 1

Alles wat je wilt weten over de Nederlandse geboortezorg

Geen overload aan kennis want dat verstoort de weg naar je emotionele brein waar je bevalling klaar ligt. Wel die informatie die je 'moet' hebben als je gaat bevallen binnen het Nederlandse geboortezorgsysteem


- Met wat voor speelveld krijg je te maken?

- Hoe ziet het geboortezorgsysteem eruit, wat zeggen de cijfers en tendensen over sterke en zwakke punten?

- Hoe is het voor vrouwen om te bevallen in Nederland? Hoe ervaren zij de Nederlandse geboortezorg?

- Hoe kun je zorgen dat je de zwakke punten van het systeem 'omzeilt'. En welke rol kan een geboorteplan hierin spelen?


LES 2 

Wat mag wel en wat mag niet 

Binnen de steeds verder medicaliserende geboortezorg is het van groot belang dat jij en je geboortepartner jullie mannetjes staan. Ook vandaag de dag nog zijn maar weinig zwangeren op de hoogte van hun rechten. Wat maakt dat ze zich veelal aanpassen of een compromis sluiten omdat ze denken dat ze geen andere keuze hebben.


- Je krijgt volop handvatten om zelf de regie over jullie zwangerschap en bevalling te nemen.

- Je bent goed geïnformeerd over al je opties/rechten. Dat maakt dat je meer een gelijkwaardige gesprekspartner wordt. Vragen stellen en het gesprek aangaan met je zorgverlener doe je daardoor sneller.

- Je leert voelen waar je grenzen liggen. Daardoor is het makkelijker ze aan te geven bij je zorgverlener.


LES 3

Het geboorte- en verbindingsplan: een gouden combi

In les 3 vertel ik je waar de échte kracht en meerwaarde ligt van een geboorte- en verbindingsplan. Je zult zien dat het maken van een goed geboorte – en verbindingsplan eigenlijk helemaal niet ingewikkeld is.

- De kenmerken en uitgangspunten van het geboorte- en verbindingsplan op een rij

- Wat zet je er wel en niet in en waar begin je? Voorbeelden, sjablonen en praktische tips helpen je op weg.LES 4

Aan de slag met je  geboorte- en verbindingsplan

In les 4 ga je aan de slag met het maken van je geboorte- en verbindingsplan. Je vindt in deze les heel veel informatie over alle opties en keuzes die er zijn rondom het geboorteplan zelf. Ik vertel je de voor- en nadelen, evt. alternatieven en zo kun je beslissen of je over een bepaald punt iets wilt opnemen in je geboorteplan. Zo maak je weloverwogen beslissingen die echt passen bij jou. Daarnaast vindt je hier ook informatie over opties en keuzes ten aanzien van je verbindingsplan. Wat je belangrijk vindt ten aanzien van de ouder-kind relatie in de eerste uren, dagen, weken en misschien wel maanden na de geboorte.
LES 5 

Verbinden en in liefde loslaten

In les 5 mag je voelen hoe het is om je geboorte- en verbindingsplan in handen te hebben om het vervolgens in liefde los te laten erop vertrouwende dat je er alles aan gedaan hebt om je goed voor te bereiden en dat het mag gaan zoals het mag gaan.


En je mag weer even bewust contact maken met je kindje voor wie je dit allemaal gedaan hebt.  

Samenvatting inhoud

5 lessen

4 video’s

4 voorbeelden: 3 geboorteplannen / 1 verbindingsplan 

3 audio-oefeningen

3 sjablonen: 2 geboorteplannen / 1 verbindingsplanBonus: Handleiding 'Jouw Geboorteverhaal Opschrijven'De reis die jij en je baby hebben afgelegd is het waard om gehoord te worden. Het is een uniek verhaal en voor jezelf, om deze ervaring een plek te geven, is het waardevol om het op te schrijven (en evt. te delen als je dat wilt)

 

mini zwangerschapscursus

 

 

Dit is dé cursus voor jou als je

het gevoel hebt dat een standaard geboorteplan schrijven met daarin je wensen voor de bevalling voor jou/jullie niet de lading dekt. Het mag daarnaast ook gaan over zaken als hechting, omhullen/begrenzen, omgang met huilen, prikkelregulering etc.
 je niet thuis voelt bij een standaard ‘pufcursus’, maar je wél een cursus wilt volgen ter voorbereiding op de geboorte en het ouderschap
 je veel weerstand ervaart bij het maken van een ‘standaard’ geboorteplan, maar geen plan maken ook niet goed voelt. Grote kans dat de weerstand die je voelt te maken heeft met het gebrek aan bewustwording 

Kenmerken Geboorte- en Verbindingsplan

geen geboorteplan ‘bedenken’, maar het laten ontstaan vanuit de connectie die je voelt met je kindje 
cijfers en definities waar dat behulpzaam is, maar op zo’n manier en in zo’n hoeveelheid dat het je niet wegleidt van je gevoel.
een cursus waar bewustzijn en waardevolle informatie hand-in-hand gaan
een unieke en afwisselende cursus boordevol praktische tips/informatie, handige inside information en waardevolle oefeningen en reflecterende vragen

 

mini zwangerschapscursus

Iedere ouder wil het beste voor zijn kind. In onze (consumptie)maatschappij wordt dat
vaak vormgegeven in materiële zaken als dure babykleding en babyspullen
Maar voel eens van binnen… vervult dat wel de ware behoefte van jezelf en je baby?

 
 
mini zwangerschapscursus
 

Na het volgen van deze cursus

heb je jouw unieke geboorte- en verbindingsplan in handen afgestemd op jezelf en je kindje
weet je precies wat je wilt, wat je mogelijkheden zijn en hoe te navigeren binnen die ruimte
voel je je verbonden met je kindje terwijl je je geboorte- en verbindings-plan in liefde hebt losgelaten opdat het mag gaan zoals het mag gaan
begrijp je hoe je het beste kunt verhouden/bewegen binnen de Nederlandse geboortezorg
weet je precies wat je rechten zijn wat het gesprek met je zorgverlener vergemakkelijkt.

Veelgestelde vragen & antwoorden

dit programma is geschikt voor bijna iedereen (1e bevalling of volgende, thuis- of ziekenhuisbevalling al dan niet met medische indicatie). De cursus heeft als insteek dat zwangerschap en bevalling worden gezien als een normale, natuurlijke en gezonde gebeurtenis, in plaats van een medische gebeurtenis.
je kunt met ieder kennisniveau deelnemen aan dit programma. De informatie wordt eenvoudig gebracht en is niet medisch van aard.
direct na aanmelding krijg je je inlogcodes toegestuurd en kun je aan de slag. Omdat het een online programma is kun je zelf bepalen wanneer én hoe vaak je met je cursus bezig gaat

Hoewel er veel inhoudelijke informatie wordt gegeven is het geen 1-op-1 vervanger van een volledige zwangerschapscursus. Je kunt de cursus Geboorte- en Verbindingsplan zien als een mini-zwangerschapscursus.

geboorteplan voorbeeld

 

mini zwangerschapscursus

Dankjewel dat ik jullie mooie mooie programma mocht volgen, het is veelzijdig, met veel informatie, die makkelijk te begrijpen is, en uitnodigt vanuit rust,  dicht bij jezelf te blijven. Warm aanbevolen voor zwangeren en omdat er zoveel te overwegen is het fijn op tijd te beginnen om in alle rust goed voorbereid te zijn.

Anita Spiegels van de Ven

 

 

mini zwangerschapscursus

oline Hypnobirthing cursus

 

 

Online cursus Geboorte- en Verbindingsplan maken

toegang tot de online leeromgeving t/m week 43 van je zwangerschap
instromen gehele jaar mogelijk, 24/7 bereikbaar

 

 

Prijs: € 33,-

Na betaling met iDeal krijg je direct toegang 

  

Goed geïnformeerd over je opties/rechten

Zelfverzekerd de touwtjes in handen hebben

Sterke ouder-kind relatie ontwikkelen vanuit rust

 

X

Wachtwoord vergeten?

Word lid