fbpx

Veel zwangeren maken zich ongerust over hun bevalling nu de druk op de zorg toeneemt. Ze vragen zich af wat hun rechten zijn. Stichting Geboortebeweging heeft hier een duidelijk statement over geschreven. Dit uitvoerige statement heb ik voor je ingekort en in toegankelijke taal hieronder voor je samengevat.

 

“De maatregelen die genomen worden om besmettingen met het coronavirus in te dammen, hebben een grote impact op iedereen die zorg nodig heeft. De situatie waar we ons in bevinden is complex. De tijdsdruk om te beslissen is hoog, de informatie die we hebben beperkt en wisselend. Gun elkaar daarom wat ruimte om te delen wat maatregelen met je doen. Dit geldt zowel voor zwangeren die het moeilijk hebben, als voor zorgverleners (die het óók moeilijk hebben). Mensen moeten deze emoties doorleven en verwerken. Dat mag geuit worden en dat is niet hetzelfde als kritiek hebben. Boos/verdrietig/angstig zijn omdat je doula of geboortefotograaf niet mee kan naar het ziekenhuis, of omdat je besloten hebt je oma niet op kraambezoek te laten komen is volstrekt  begrijpelijk. Dat uiten is legitiem én dat betekent niet automatisch dat je de achterliggende overwegingen rondom het zorgbeleid bekritiseert.

 

Feit is dat ons zorgsysteem onder druk komt te staan, Maar dat maakt de behoeften en belangen van zwangeren niet opeens irrelevant. Bevallen is een belangrijke en ingrijpende gebeurtenis met grote langetermijneffecten. Het kan niet uitgesteld worden. Zwangeren zijn individuen met  eigen behoeften en zorg op maat moet nog steeds overwogen worden. Als de richtlijn een ingreep adviseert, mag de zwangere nog steeds weigeren toestemming te geven. Het recht op lichamelijke integriteit/informed consent verandert niet. Niemand mag aan het lichaam van een barende vrouw komen zonder haar geïnformeerde toestemming en geen enkele vrouw kan verplicht of gedwongen worden tot het ondergaan van een behandeling of interventie ten aanzien van haar bevalling. Het kan wel zijn dat er rekening gehouden moet worden met verplichte hygiënemaatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

 

Zorgplicht en zorgrecht blijven bestaan, maar kunnen en moeten wellicht op aangepaste wijze ingevuld worden. Iedere zwangere/barende vrouw heeft recht op een bepaalde mate van zorg. En een zorgverlener behoudt zijn/haar zorgplicht (dwz, hij/zij mag een vrouw niet in de steek laten en haar niet overdragen zonder haar toestemming). Wél is het zo dat onder extreem schaarse condities iedereen het met ‘wat minder’ moet doen; minder afspraken/ testen, moeilijker toegang tot overbelaste anesthesisten, geen ziekenhuisbevalling enz. Hoeveel minder – dat hangt af van de druk op het systeem. Maar hoe schaars de middelen ook zijn, de middelen moeten zo rechtvaardig mogelijk verdeeld worden tussen alle zorgbehoeftigen.”

Hopelijk schept het bericht wat helderheid en duidelijkheid voor je! Heb je vragen/opmerkingen? Mail me gerust!

 

 

 

X

Wachtwoord vergeten?

Word lid