fbpx

Huurovereenkomst Birthpool in a box

Huurovereenkomst Particulieren – Birthpool in a Box regular (bevalbad)

 

Partijen

1. Verhuurder is Liefdevolle Geboorte, gevestigd aan Zijlroede 55, 8939 AJ Leeuwarden.

2. Huurder is de wederpartij van Liefdevolle Geboorte in deze overeenkomst. Huurder heeft ingestemd met deze voorwaarden door deze instemming uitdrukkelijk te geven op de website van Liefdevolle Geboorte

 

Algemeen

3. De Birthpool in a Box is een bevalbad dat gebruikt wordt tijdens de baring. Een warm bad helpt de moeder ontspannen, vermindert ongemakken en helpt de moeder door de opwaartse druk van het water gemakkelijk diverse, natuurlijke bevalhoudingen aan te nemen.

4. Liefdevolle Geboorte is en blijft eigenaar van de Birthpool in a Box. Liefdevolle Geboorte stelt de Birthpool in a Box gedurende de duur van deze overeenkomst ter beschikking aan huurder en huurder betaalt aan verhuurder een huursom.

 

Huurperiode

5. Huurder kan een bevalbad aanvragen door het formulier op de website in te vullen. Pas nadat huurder van Liefdevolle Geboorte een bevestiging ontvangen heeft waarin staat dat er een bad vrij is in de door huurder gewenste periode met de exacte huurdata is de reservering compleet.Aan een reservering zitten geen kosten verbonden. Pas nadat je het bad hebt afgehaald gaat de huurperiode (en daarmee de betalingsverplichting) in
6. De duur van de huurperiode bedraagt in principe 5 weken: 3 weken voor de uitgerekende datum tot 2 weken na de uitgerekende datum. In overleg kan de huurperiode verlengd worden, maar alleen indien het bad niet aansluitend verhuurd is. De verhuurperiode vangt aan op het moment dat het bevalbad door huurder wordt opgehaald.

 

Toebehoren

7. Liefdevolle Geboorte verhuurt de Birthpool in a Box inclusief uitgebreide bevalset en gebruikershandleiding.

De bevalset wordt geleverd in een vouwkrat met handgreep en wielen en bestaat uit

  • een persoonlijke wegwerphoes
  • een elektrische pomp om het bad op te blazen/ lucht uit het bad te pompen
  • een dompelpomp om het water uit het bad te pompen
  • kraankoppelingen
  • een afdekhoes om het bad op temperatuur te houden
  • een thermometer
  • schepnetje
  • een vloerzeil
  • een aanvoerslang (10 m.)
  • een afvoerslang (10m.)

 

Staat

8. Liefdevolle Geboorte levert de Birthpool in a Box zonder gebreken die het gebruik van de Birthpool in a Box kunnen belemmeren.

9. Na afhalen van de Birthpool in a Box is huurder gehouden de Birthpool in a Box en toebehoren te controleren op eventuele gebreken. Indien huurder gebreken constateert, is huurder verplicht Liefdevolle Geboorte hierover binnen drie dagen schriftelijk te informeren. Indien Liefdevolle Geboorte binnen drie dagen na aflevering geen bericht heeft ontvangen van gebreken aan de Birthpool in a Box, wordt de Birthpool in a Box geacht zonder gebreken geleverd te zijn.

10. Indien gedurende de huurperiode en nadat de Birthpool in a Box bij huurder is afgeleverd gebreken, beschadigingen, mankementen en dergelijke ontstaan, of indien de Birthpool in a Box ontvreemd of verloren raakt, is huurder verplicht hierover zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie dagen, contact op te nemen met Liefdevolle Geboorte.

11. Herstel van gebreken of vergoeding van schade ten gevolge van gebreken die tijdens de huurperiode ontstaan, komen voor rekening van huurder. Het is huurder pas toegestaan zelf gebreken aan de Birthpool in a Box te herstellen, na overleg met en toestemming van Liefdevolle Geboorte.

12. Indien de Birthpool in a Box gedurende de huurovereenkomst, nadat deze bij verhuurder is afgehaald, zodanig beschadigd raakt dat vervanging noodzakelijk is, of indien de Birthpool in a Box ontvreemd of verloren raakt (al dan niet door een strafbaar feit), dan is huurder gehouden de schade van verhuurder te vergoeden, welke op minimaal €300 is bepaald.

 

Huursom

13. Per huurperiode van 5 weken is een huursom van €127,50 inclusief BTW verschuldigd. ((Oud)-cursisten van de groepscursus HypnoBirthing bij Club yoga betalen € 117,50). De huursom dient vooraf voldaan te worden.

14. Indien huurder de Birthpool in a Box voor het einde van de huurperiode retourneert, vindt geen restitutie van (een gedeelte van) de huursom plaats.

15. Indien huurder de Birthpool in a Box door (onvoorziene) omstandigheden niet gebruikt tijdens de bevalling vindt geen restitutie van (een gedeelte van) de huursom plaats. Een uitzondering hierop betreft de persoonlijke hygienische hoes. Indien huurder dat wenst is verhuurder bereidt een onbeschadigde, ongeopende hoes terug te nemen en daarvoor € 40,- te betalen aan huurder. Verhuurder zal dit bedrag binnen 3 dagen na retourneren van het bad overmaken aan huurder.

16. Indien, zonder overleg met en toestemming van Liefdevolle Geboorte inzake verlenging van de huurperiode, op het moment van verstrijken van de eerste termijn van 5 weken de Birthpool in a Box niet terug is bij Liefdevolle Geboorte, gaat automatisch een nieuwe huurperiode van 5 weken in. In een dergelijke situatie blijft huurder gehouden ook na afloop van de afgesproken huurperiode de Birthpool in a Box zo spoedig mogelijk te retourneren. De aanvullend verschuldigde huursom wordt niet pro rata berekend.

17. Indien huurder de Birthpool in a Box zonder overleg met en toestemming van Liefdevolle Geboorte langer dan de afgesproken termijn van 5 weken onder zich houdt, is voorts een boete van € 100,- verschuldigd.

18. Huurder is gehouden binnen veertien dagen na aanvang van een opvolgende huurperiode de huursom en een eventuele boete te voldoen op rekeningnummer NL15KNAB0731439678 onder vermelding van het factuurnummer.

 

Onderverhuur / bruikleen

19. Het is huurder niet toegestaan de Birthpool in a Box aan anderen te verhuren of in bruikleen te geven.

 

Retourneren

20. Bij het retourneren van de Birthpool in a Box en de bevalset dient huurder de Birthpool in a Box schoon en goed ingepakt in het vouwkrat in te leveren.

 

Wenst jou een veilige en voorspoedige bevalling
toe met veel steun en comfort van het bevalbad!

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com