fbpx

Huurovereenkomst Birthpool in a box

Huurovereenkomst Particulieren – Birthpool in a box regular (bevalbad) + bevalset

 

Partijen

 1. Verhuurder is Liefdevolle Geboorte, gevestigd aan Zijlroede 55, 8939 AJ Leeuwarden.
 2. Huurder is de wederpartij van Liefdevolle Geboorte in deze overeenkomst. Huurder heeft ingestemd met deze voorwaarden door deze instemming uitdrukkelijk te geven op de website van Liefdevolle Geboorte

 

Algemeen

 1. De Birthpool in a Box is een bevalbad dat gebruikt wordt tijdens de bevalling. Een warm bad helpt de moeder ontspannen, vermindert ongemakken en helpt de moeder door de opwaartse druk van het water gemakkelijk diverse, natuurlijke bevalhoudingen aan te nemen.
 2. Liefdevolle Geboorte is en blijft eigenaar van de Birthpool in a Box en de bevalset. Liefdevolle Geboorte stelt de Birthpool in a Box en de bevalset gedurende de duur van deze overeenkomst ter beschikking aan huurder en huurder betaalt aan verhuurder een huursom.

 

Duur/annuleren

 1. De duur van de huurperiode bedraagt in principe 5 weken: 3 weken voor de uitgerekende datum tot 2 weken na de uitgerekende datum. De verhuurperiode vangt aan op het moment dat de Birthpool in a Box en de bevalset door huurder wordt opgehaald. Na schriftelijk overleg en met toestemming kan de huurperiode verlengd worden, maar alleen indien het bad niet aansluitend verhuurd is. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Voor een verlengde huurperiode worden geen extra kosten in rekening gebracht. Wel dient de huurder het bad direct na de geboorte indien er sprake is van een verlengde huurperiode weer te retourneren. Annuleren kan tot de Birthpool in a Box en de bevalset zijn  opgehaald. Na ophalen ontstaat er een betalingsverplichting.

 

Toebehoren

 1. Liefdevolle Geboorte verhuurt de Birthpool in a Box inclusief uitgebreide bevalset en gebruikershandleiding.

 

De bevalset wordt geleverd in een vouwkrat met handgreep en wielen en bestaat uit

 • een persoonlijke wegwerphoes
  • een elektrische pomp om het bad op te blazen/ lucht uit het bad te pompen
  • een dompelpomp om het water uit het bad te pompen
  • kraankoppelingen
  • een afdekhoes om het bad op temperatuur te houden
  • een thermometer
  • schepnetje
  • een vloerzeil
  • een aanvoerslang (10 m.)
  • een afvoerslang (10m.)

 

Staat

 1. Liefdevolle Geboorte levert de Birthpool in a Box en de bevalset zonder gebreken die het gebruik zou kunnen belemmeren.
 2. Na afhalen van de Birthpool in a Box en de bevalset is huurder gehouden de Birthpool in a Box en de bevalset te controleren op eventuele gebreken. Indien huurder gebreken constateert, is huurder verplicht Liefdevolle Geboorte hierover binnen drie dagen schriftelijk te informeren. Indien Liefdevolle Geboorte binnen drie dagen na aflevering geen bericht heeft ontvangen van gebreken aan de Birthpool in a Box en/of de bevalset, wordt de Birthpool in a Box en/of de bevalset geacht zonder gebreken geleverd te zijn.
 3. Indien gedurende de huurperiode en nadat de Birthpool in a Box en/of de bevalset bij huurder is afgeleverd gebreken, beschadigingen, mankementen en dergelijke ontstaan, of indien de Birthpool in a Box en/of de bevalset ontvreemd of verloren raakt, is huurder verplicht hierover zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie dagen, contact op te nemen met Liefdevolle Geboorte.
 4. Herstel van gebreken of vergoeding van schade ten gevolge van gebreken die tijdens de huurperiode ontstaan, komen voor rekening van huurder. Het is huurder pas toegestaan zelf gebreken aan de de Birthpool in a Box en/of de bevalset te herstellen, na overleg met en toestemming van Liefdevolle Geboorte.
 5. Indien de Birthpool in a Box en/of de bevalset gedurende de huurovereenkomst, nadat deze bij verhuurder is afgehaald, zodanig beschadigd raakt dat vervanging noodzakelijk is, of indien de Birthpool in a Box en/of de bevalset ontvreemd of verloren raakt (al dan niet door een strafbaar feit), dan is huurder gehouden de schade van verhuurder te vergoeden, welke op minimaal €300 is bepaald.

 

Huursom/restitutie

 1. Per huurperiode van 5 weken is een huursom van €127,50 inclusief BTW verschuldigd. ((Oud)-cursisten van de cursus HypnoBirthing betalen € 117,50). De huursom dient vooraf voldaan te worden.
 2. Indien huurder de Birthpool in a Box en de bevalset voor het einde van de huurperiode retourneert, vindt geen restitutie van (een gedeelte van) de huursom plaats.
 3. Indien er door medische indicatie geen bevalling kan plaatsvinden in het bad, en de hygienische hoes is ongebruikt en de verpakking ongeopend, dan ontvangt de huurder € 40,00 retour
 4. Indien, zonder overleg met en toestemming van Liefdevolle Geboorte inzake verlenging van de huurperiode, op het moment van verstrijken van de eerste termijn van 5 weken de Birthpool in a Box en de bevalset niet terug zijn bij Liefdevolle Geboorte, gaat automatisch een nieuwe huurperiode van 5 weken in. In een dergelijke situatie blijft huurder gehouden ook na afloop van de afgesproken huurperiode de Birthpool in a Box en de bevalset zo spoedig mogelijk te retourneren. De aanvullend verschuldigde huursom wordt niet pro rata berekend.
 5. Indien huurder de Birthpool in a Box en de bevalset zonder overleg met en zonder toestemming van Liefdevolle Geboorte langer dan de afgesproken termijn van 5 onder zich houdt, is voorts een boete van € 100,- verschuldigd.
 6. Huurder is gehouden binnen veertien dagen na aanvang van een opvolgende huurperiode de huursom en een eventuele boete te voldoen op rekeningnummer NL15KNAB0731439678 onder vermelding van het factuurnummer.

 

Schade/risico

 1. Liefdevolle Geboorte is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei schade of medisch letsel dat voortvloeit uit het gebruik van het product.

 

Onderverhuur / bruikleen

 1. Het is huurder niet toegestaan de Birthpool in a Box en/of bevalset aan anderen te verhuren of in bruikleen te geven.

 

Retourneren

 1. Bij het retourneren dient huurder de Birthpool in a Box schoon en ingepakt in de tas persoonlijk (zonder nadrukkelijke toestemming is het niet toegestaan het bad op te sturen) en de complete bevalset in het vouwkrat in te leveren.

 

Deze huurovereenkomst is voor het laatst bijgewerkt op 22-03-2019

X

Wachtwoord vergeten?

Word lid

Open chat